Тук може да свалите шаблон на презентацията.
Тук може да свалите шаблон на писмения доклад.

Видеа от предходни състезания:

Награждаване на класираните за втори кръг в Banking2018 (7.12.2018 г.)
Подготовка на проекти и презентации пред жури в 1-ви кръг на Banking2018
Откриване на шестото ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране“ (7.12.2017)