ДИГИТАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

„ БАНКИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ” 7.0

6 ДЕКЕМВРИ 2019 г., ГР. СВИЩОВ

РУБРИКА: СРОКОВЕ И КОНТАКТИ

/Актуализирани към 11.11.2019 г. важни срокове, начални часове и контакти/

 

  1. РЕГИСТРАЦИЯ на отборите до 25.11.2019 г., чрез дигитална апликационна форма на e-mail адрес:department.fk@uni-svishtov.bg  и основание (Subject) на писмото – BANKING 2019. Индивидуална регистрация на участниците в отборите в социална група във Фейсбук BANKING2019-Средношколци.
  2. Подготовка и работа по екипи по условието на състезанието (вж. рубрика „Условия на състезанието”), изготвянето на отборна презентация (вж. рубрика „Файл презентация”) и писмен доклад: до 30.11.2019 г.
  3. ОЦЕНКА на представените проекти от компетентно жури на състезанието 01.12.2019 г. – 06.12.2019 г.;
  4. Обявяване на отличените отбори  със специални награди по корпоративни партньори в сайта,  след 09.12.2019 г.
  5. Връчване на отличия за всеки участник-абитуриент във вид на персонална парично-наградна стипендия от 200 лв.

Обявяване на специалните награди за всеки отбор по корпоративни партньори:

Заб. Персоналната парично-наградна стипендия от 200 лв. се изплаща от Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” на първия Студентски празник (8.12.2020 г.) след класиране и записване като студент в спец. „Финанси”, редовна форма на обучение в СА „Д. А. Ценов”, прием 2020/2021 г.