#

Банково състезание в Свищов: 110 средношколци, 17 училища, 28 отбора и много идеи за бизнес (7.12.2018 г.)

Банково състезание в Свищов: 110 средношколци, 17 училища, 28 отбора и много идеи за бизнес (7.12.2018 г.)
Дата: 08.12.2018 | Преглеждания: (3346)

Първият ден от шестото ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране”, организирано от катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов” в Свищов се проведоха финалните за първия кръг презентации  на отборни бизнес идеи, подкрепени с бизнес кредити от търговски банки.

          В състезанието вземат участие 28 отбора със 110 участници – средношколци от 15 градове на България, представляващи 17 средни училища и професионални гимназии, водени от 20 учители и директори. Организацията на форума е подкрепена от 30 ментори студенти от спец. “Финанси”, 23 преподаватели от катедра “Финанси и кредит” и 7 докторанти-финансисти. Институционално със състезанието са ангажирани Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”, Банка Пиреос България (ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР), ЗД „БулИнс“ АД и 5 търговски банки-партньори: Банка ДСК, УниКредит Булбанк, Общинска банка, Райфайзенбанк и Пощенска банка.

          След представени множество интересни, оригинални и уникални идеи приключи първият етап на състезанието. На база класиране от журита в състав от банкери и преподаватели от катедра „Финанси и кредит” за втори кръг (Награда за училището-комплексен победител от 1000 лв., осигурена от Банка Пиреос България и Награда за училището-с проект най-добра регионална идентичност: 800 лв. от ЗД “Бул Инс“ АД) се класират, следните отбори:

          В направление Банка Пиреос БългарияОтбор №14 от ПДТГ „Д. Хадживасилев“, гр. Свищов, в състав от: Кристиан Стефанов Иванов, Лъчезар Красимиров Богомилов, Ива Кирилова Кирилова, Моника Миленова Йорданова, с ментор Христина Ангелова.

          Направление Банка ДСКОтбор №13 от Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София, в състав от: Мартин Галинов Червенков, Димитър Красимиров Георгиев, Евелин Любомирова Асенова, Андреа Пламенова Димитрова, с ментор Ирма Иванова.

          Направление УниКредит БулбанкОтбор №6 от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“, гр. Добрич, в състав от: Александър Владимиров Владимиров, Георги Николаев Георгиев, Кристина Димитрова Стоилова, Никол Миткова Георгиева, с ментор Иван Костадинов.

          В направление Общинска банкаОтбор №4 от ПГ“Проф.д-р Асен Златаров“, гр. Видин, в състав от: Марияна Първанова Райчева, Теодора Даниелова Стефанова, Симона Станчова Стоянова, Павлета Даниелова Пенчева, с ментор Мария Боянова.

          В направление РайфайзенбанкОтбор №8 от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“, гр. Добрич, в състав от: Томислава Иванова Ковачева, Жулиета Калоянова Русева, Веселин Иванов Василев, Даниел Георгиев Димитров, с ментор Тансу Сали.

          В направление Пощенска банкаОтбор №9 от СУ за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Русе, в състав от: Михаела Велинова Омарова, Радина Валериева Великова, Моника Цанкова Цанева, с ментор Нейлин Ахмед.

      Всички ученически отбори бяха отличени от журитата със специални награди в категориите:

 • Отличие на катедра „Финанси и кредит” за най-добра кредитна обосновка;
 • Отличие на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за най-рентабилен бизнес проект;
 • Отличие на магистърска програма „Финансов мениджмънт” за най-добри презентационни умения;
 • Отличие на магистърска програма  „Банков мениджмънт” за най-оригинална бизнес идея;
 • Отличие на магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” за най-добра регионална идентичност;
 • Отличие на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” за най-добра оценка на пазарната среда.

СПЕЦИАЛНИ ОТЛИЧИЯ НА ОТБОРИТЕ-УЧАСТНИЦИ

в шестото национално ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране“ гр. Свищов, 7-8 декември 2018 г.

Направление „Банка Пиреос“

Жури: 1. Доц. д-р Стоян Проданов; 2. д-р Петър Братанов; 3. г-н Венелин Ималов

 • Отличие на катедра „Финанси и кредит” за най-добра кредитна обосновка: Отбор 27 от Средно училище „ Христо Ботев”, гр. Козлодуй, в състав от: Михаела Маринова Божорикова, Ангел Анатолиев Христов, Илиян Ненчев Ненчев, с ментор Неделчо Тодоров.
 • Отличие на магистърска програма „Финансов мениджмънт” за най-добри презентационни умения: Отбор 7 от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“, гр. Добрич, в състав от: Георги Мирославов Стоянов, Никол Тодорова Попова, Пламена Емилова Калчева, Ивелин Йорданов Стефанов, с ментор Александра Христова
 • Отличие на магистърска програма „Банков мениджмънт” за най-оригинална бизнес идея: Отбор 19 от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков”, гр. Сливен, в състав от: Габриела Данаилова Петрова, Самуил Григоров Георгиев, Габриела Стоянова Иванова, Яна Петева Гюзелева, с ментор Камелия Митова.
 • Отличие на магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” за най-добра регионална идентичност: Отбор 14 от ПДТГ „Д. Хадживасилев“, гр. Свищов, в състав от: Кристиан Стефанов Иванов, Лъчезар Красимиров Богомилов, Ива Кирилова Кирилова, Моника Миленова Йорданова, с ментор Христина Ангелова.

Направление „Банка ДСК“

Жури: 1. Проф. д-р Божидар Божинов; 2. Гл. ас. д-р Димитър Костов; 3.  г-н Тошко Ангелов

 • Отличие на катедра „Финанси и кредит” за най-добра кредитна обосновка: Отбор 16 от НТГ – гр. Пловдив, състав от: Станислав Петков Стоянов, Доника Светозарова Митева, Ганка Георгиева Гетова, Йоана Ангелова Хаджидимитрова, с ментор Север Баръш. 
 • Отличие на магистърска програма „Финансов мениджмънт” за най-добри презентационни умения: Отбор 3 от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, в състав от: Кристияна Красимирова Терзиева, Стела Георгиева Тонева, Габриел Тодоров Караколев, Мария Петрова Николова с ментор Глория Кончарска.
 • Отличие на магистърска програма „Банков мениджмънт” за най-оригинална бизнес идея: Отбор 13 от Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София, в състав от: Мартин Галинов Червенков, Димитър Красимиров Георгиев, Евелин Любомирова Асенова, Андреа Пламенова Димитрова, с ментор Ирма Иванова.
 • Отличие на магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” за най-добра регионална идентичност: Отбор 10 от СУ за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Русе, в състав от: Юлия Симеонова Симеонова, Анна Илиева Пашкунова, Цветан Деянов Пенелски, Боян Константинов Тодоров, с ментор Ваня Христова.
 • Отличие на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” за най-добра оценка на пазарната среда: Отбор 23 от Средно училище „Николай Катранов“, гр. Свищов, в състав от: Тонислав Бориславов Борисов, Емилиан Мирославов Българанов, Октай Айгюн Зия, Димитър Димитров Кръстев, с ментор Йелена Стоилков.

Направление „Уникредит Булбанк“

Жури: 1. Проф. д-р Йордан Василев; 2. Ас. д-р Танер Исмаилов; 3. г-жа Мариана Братова

 • Отличие на катедра „Финанси и кредит” за най-добра кредитна обосновка: Отбор 1 от ПГЛПИ „Атанас Буров”, гр. Горна Оряховица, в състав от: Соня Георгиева Стоилова, Силвия Ангелова Ангелова, Ивона Людмилова Леонова, Анифе Кемалова Мустафова, с ментор Исмаил Гафуров
 • Отличие на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за най-рентабилен бизнес проект: Отбор 6 от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“, гр. Добрич, в състав от: Александър Владимиров Владимиров, Георги Николаев Георгиев, Кристина Димитрова Стоилова, Никол Миткова Георгиева, с ментор Иван Костадинов.
 • Отличие на магистърска програма „Финансов мениджмънт” за най-добри презентационни умения: Отбор 6 от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“, гр. Добрич, в състав от: Александър Владимиров Владимиров, Георги Николаев Георгиев, Кристина Димитрова Стоилова, Никол Миткова Георгиева, с ментор Иван Костадинов.
 • Отличие на магистърска програма „Банков мениджмънт” за най-оригинална бизнес идея: Отбор 26 от Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”, в състав от: Василена Атанасова Димитрова, Илия Димитров Димитров, Арзу Юсеинова Сезгинова, Василена Георгиева Стефанова, с ментор Симеон Методиев.
 • Отличие на магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” за най-добра регионална идентичност: Отбор 24 от Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“, гр. Дряново, в състав от: Петър Кирилов Петров, Ренета Стелиянова Пашова, Райна Диянова Михайлова, Христина Тодорова Георгиева, с ментор Слави Петров.
 • Отличие на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” за най-добра оценка на пазарната среда: Отбор 20 от Професионална гимназия по икономика „ Алеко Константинов“, гр. Кърджали, в състав от: Айсун Осман Фаикова, Налян Ясим Ахмед, Севда Севил Расим, Синем Сюлейман Муса, с ментор Севинч Мустафа.

Направлeние „Общинска банка“

Жури: 1. Доц. д-р Анелия Радулова; 2. Доц. д-р Людмил Кръстев; 3.  г-жа Тоня Дулянова

 • Отличие на катедра „Финанси и кредит” за най-добра кредитна обосновка: Отбор 4 от ПГ“Проф.д-р Асен Златаров“, гр. Видин, в състав от: Марияна Първанова Райчева, Теодора Даниелова Стефанова, Симона Станчова Стоянова, Павлета Даниелова Пенчева, с ментор Мария Боянова.
 • Отличие на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за най-рентабилен бизнес проект: Отбор 28 от ДФСГ „Интелект“, гр. Плевен, в състав от: Виктория Калинова Вълкова, Маргарита Здравкова Русанова, Мария Емилова Иванова, Камелия Руменова Стоянова, с ментор Даниела Дончева.
 • Отличие на магистърска програма „Финансов мениджмънт” за най-добри презентационни умения: Отбор 17 от НТГ – гр. Пловдив, в състав от: Силвия Петкова Каванозова, Елеонора Живкова Атанасова , Цветомир Цветков Стоилов, Евгени Радостинов Николов, с ментор Рая Драгоева.
 • Отличие на магистърска програма „Банков мениджмънт” за най-оригинална бизнес идея: Отбор 12 от Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София, в състав от: Алекса Александрова Тодорова, Александър Григоров Григоров, Ивиана Ивова Миленова, Калин Веселинов Димитров, с ментор Ирена Декова.
 • Отличие на магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” за най-добра регионална идентичност: Отбор 4 от ПГ“Проф.д-р Асен Златаров“, гр. Видин, в състав от: Марияна Първанова Райчева, Теодора Даниелова Стефанова, Симона Станчова Стоянова, Павлета Даниелова Пенчева, с ментор Мария Боянова.

Направление „Райфайзенбанк“

Жури: 1. Доц. д-р Александър Ганчев; 2. Гл. ас. д-р Цветан Павлов; 3. г-н Живко Павлов

 • Отличие на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за най-рентабилен бизнес проект: Отбор 8 от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“, гр. Добрич, в състав от: Томислава Иванова Ковачева, Жулиета Калоянова Русева, Веселин Иванов Василев, Даниел Георгиев Димитров, с ментор Тансу Сали.
 • Отличие на магистърска програма „Финансов мениджмънт” за най-добри презентационни умения: Отбор 11 от Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София, в състав от: Танита Ивова Димитрова, Мария Димитрова Костадинова, Ивана Красимирова Величкова, Антоана Красимирова Трайкова, с ментор Петя Маркова.
 • Отличие на магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” за най-добра регионална идентичност: Отбор 21 от Професионална гимназия по икономика „ Алеко Константинов“, гр. Кърджали, в състав от: Беркан Феим Хасан, Джан Алпай Маказ, Кристина Емилова Бочукова, Окан Йозкан Емин, с ментор Добрин Тодоров.
 • Отличие на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” за най-добра оценка на пазарната среда: Отбор 5 от ПГ“Проф.д-р Асен Златаров“, гр. Видин, в състав от: Симона Владимирова Вълкова, Синтия Георгиева Стоянова, Тома Митков Петков, Мартин Митков Петков, с ментор Кристин Кръстева.

Направление „Пощенска банка“

Жури. 1. Проф. д-р Теодора Димитрова; 2. Гл. ас. д-р Петко Ангелов; 3. г-н Веселин Атанасов; 4. г-н Мирослав Димитров

 • Отличие на катедра „Финанси и кредит” за най-добра кредитна обосновка: Отбор 15 от ПДТГ „Д. Хадживасилев“, гр. Свищов,  в състав от: Лилия Йорданова Йорданова, Николай Иванов Първанов, Преслав Валентинов Маринов, Вивиана Илиянова Николова, с ментор Габриела Иванова.
 • Отличие на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за най-рентабилен бизнес проект: Отбор 9 от СУ за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Русе, в състав от: Михаела Велинова Омарова, Радина Валериева Великова, Моника Цанкова Цанева, с ментор Нейлин Ахмед.
 • Отличие на магистърска програма „Финансов мениджмънт” за най-добри презентационни умения: Отбор 9 от СУ за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Русе, в състав от: Михаела Велинова Омарова, Радина Валериева Великова, Моника Цанкова Цанева, с ментор Нейлин Ахмед.
 • Отличие на магистърска програма „Банков мениджмънт” за най-оригинална бизнес идея: Отбор 25 от Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, гр. Габрово, в състав от:Деница Христова Йонева, Биляна Росенова Станчева, Гергана Радимирова Русева, Йоана Станимирова Станчев, с ментор Ивелина Димчева.
 • Отличие на магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” за най-добра регионална идентичност: Отбор 2 от ПГЛПИ „Атанас Буров”, гр. Горна Оряховица, в състав от: Любомира Любомирова Георгиева, Михаела Димитрова Димитрова, Мария Петрова Ангелова, Десислава Михайлова Лазарова, с ментор Ирина Метева.
 • Отличие на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” за най-добра оценка на пазарната среда: Отбор 18 от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков”, гр. Сливен, в състав от: Кристина Николаева Толева, Петя Иванова Иванова, Костадин Тихомиров Тенчев, Дайна Григорова Григорова, с ментор Нели Начева.